fbpx

สี่ฤดู

เวบแบบหน้าเดียวจบ

One page scrolling website หรือ เวบแบบหน้าเดียวจบ

คือ เวบที่ใส่เนื้อหาทั้งหมดลงในหน้าเดียว โดยการแบ่งเนื้อหาตามหัวข้อและเลื่อนดูเนื้อหาลงมาแบบยาวๆ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันมาก