fbpx

ออกแบบ-identity-package-promotion

งานออกแบบ Brand Identity ราคาประหยัด สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น มีหลายเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ หนึ่งในนั้น  คือเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การคิด Brand Identity ที่รวมถึงการออกแบบโลโก้  นามบัตร  ตรายาง แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ และสื่อ Social ต่างๆ

เราจึงรวมแพคเกจที่ง่ายและคุ้มค่าสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณมาไว้ให้แล้ว  ปล่อยเรื่องงานออกแบบให้เป็นหน้าที่ของเรา แล้วคุณไปทำเรื่องอื่นๆที่คุณถนัดดีกว่า

 


หมายเหตุ*

  1. ราคารวมงานออกแบบแล้วทั้งหมด
  2. ราคาที่เสนอยังไม่รวม VAT 7%
  3. นามบัตรเป็นแบบ 2 หน้า เคลือบด้าน กระดาษอาร์ต 260 แกรม
  4. ตรายางหมึกในตัวแบบ ดูราแฟลช
  5. ราคารวมจัดส่ง kerry
  6. WEB PAGE ( HTML)  1 หน้า     รวม Domain Name และ Hosting ให้ฟรี 1 ปี
  7. WEB SITE (WordPress) 1 เวบ  รวม Domain Name และ Hosting ให้ฟรี 1 ปี
  8. ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน